Stichting LPEV, sinds 2007 de meest complete en onderscheidende EHBO opleidingen van Nederland !

     

Snelmenu


Hotlinks


Veel gestelde vragen

Q: Welke voordelen bieden de EHBO opleidingen en certificeringen van de Stichting LPEV?
Q: Zijn de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV voor iedereen geschikt?
Q: Wie verzorgen de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV?
Q: Ik ben een ervaren verpleegkundige en verzorg al elders reanimatie en EHBO lessen. Kan ik dan vrijstelling(en) krijgen voor de cross-over opleiding Instructeur LPEV?
Q: Zijn de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV erkend?
Q: Mijn EHBO vereniging en LPEV?
Q: Bedrijven, organisaties, EHBO opleidings instituten en LPEV?
Q: Ik ben al elders gecertificeerd Gevorderd EHBO-er. Kan ik direct overstappen naar Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV?
Q: Wat kosten de EHBO opleidingen LPEV?
Q: Waarom hanteert de Stichting LPEV de ABCDE methodiek?
Q: Overstappen naar LPEV, hoe gaat dat?

 


 

 

 

Veel gestelde vragen (FAQ's)

 

Welke voordelen bieden de EHBO opleidingen en certificeringen van de Stichting LPEV ?

De EHBO opleidingen van de Stichting LPEV bieden u vele voordelen voor uw organisatie, EHBO vereniging, (vrijwilligers)organisatie, bedrijf en instelling.

opsommingsteken

Structurele werkwijze aansluitend op de professionele hulpverleners, de ambulancezorgverlening, huisartsen(posten) en SEH

opsommingsteken

Hantering internationale erkende methodieken en protocollen als de ABCDE, AMPLE, AVPU en MIST (SBAR voor specifieke doelgroepen)

opsommingsteken

EHBO opleidingen op het daadwerkelijk gewenste en/of noodzakelijke niveau

opsommingsteken

Opleidingen Basis en Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV zijn zelfstandig te organiseren door uw eigen EHBO vereniging en EHBO en BHV opleidings instituut

opsommingsteken

First Responder LPEV opleiding verzorgt door de Stichting LPEV voor specifieke doelgroepen werkzaam in omgevingen en omstandigheden met (sterk) verhoogd risico op letsels

opsommingsteken

Onafhankelijke examinering volledige opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV

opsommingsteken

Landelijke certificering

opsommingsteken

Vele EHBO handelingen uit de u bekende aantekeningen en modules geïntegreerd in het lesmateriaal van de opleiding Basis en Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV

opsommingsteken

Nauwelijks administratie van allerlei aantekeningen en modules

opsommingsteken

Aantekening Eerstehulp aan Kinderen LPEV aangewezen door Ministerie SZW voor geregistreerde gastouders

opsommingsteken

Eigen opleiding Simulatieslachtoffer LPEV

opsommingsteken

Eigen opleiding Instructeur LPEV

Naar boven


Zijn de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV voor iedereen geschikt?

Als u open staat voor vernieuwing in het EHBO onderwijs op een hoger niveau en betere kwaliteit, en u onderkent de behoefte en noodzaak van hedendaagse EHBO nauw aansluitend op de professionele hulpverlening, dan zijn de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV voor u een goede keuze.

Anders dan bij veruit de meeste EHBO opleidingen in Nederland ligt de kern van de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV volledig bij het leren denken en handelen volgens de ABCDE methodiek ten behoeve van een adequate eerstehulpverlening. Op het hanteren van de ABCDE methodiek wordt u ook geexamineerd bij een volledige opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV, of afgetoetst bij een Overstap opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV.

Belangrijk is dat u voor het organiseren en/of volgen van de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV, u als EHBO vereniging, opleidingsinstituut en als cursist open dient te staan voor andere inzichten, benaderingen en vernieuwingen in het EHBO onderwijs.

De EHBO opleidingen van de Stichting LPEV zijn dus niet 1-op-1 vergelijkbaar in zowel niveau als kwaliteit met de huidige u bekende "algemene" en "traditionele" EHBO opleidingen. De EHBO opleidingen van de Stichting LPEV zijn bij uitstek geschikt voor personen (EHBO-ers) die actief en/of werkzaam zijn in (werk)omgevingen en beroepen waar meer moet worden verwacht en geeist van de EHBO-er en/of het risico op stoornissen en/of letsels hoger is, en/of waar de ambulancezorg vertraagd of uitgesteld is.

Behoort u tot één van onze doelgroepen? Dan zijn de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV voor u een goede keuze !

Download nu de folder "Overstappen naar LPEV"

Naar boven


Wie organiseren en verzorgen de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV?

De Stichting LPEV verzorgt zelf geen EHBO opleidingen. De opleidingen (Overstap) Basis en Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV inclusief de Aantekening Eerstehulp aan Kinderen LPEV, kunnen zelfstandig worden georganiseerd door EHBO verenigingen, EHBO & BHV opleidings instituten, ROC's en andere (vrijwilligers) organisaties.

Bevoegde Instructeurs LPEV mogen bij alle EHBO verenigingen, EHBO & BHV opleidingsinstituten, ROC's en andere (vrijwilligers) organisaties de opleidingen Basis en Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV inclusief de wettelijk aangewezen aantekening "Eerstehulp aan Kinderen LPEV" van de Stichting LPEV verzorgen en cursisten laten certificeren door de Stichting LPEV.

De Stichting LPEV leidt zelf haar Instructeurs LPEV en Simulatieslachtoffers LPEV op.

Wilt u de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV zelf organiseren en verzorgen bij uw eigen EHBO vereniging en/of EHBO en BHV opleidings instituut? Neem dan contact met ons op.

Naar boven


Ik ben een ervaren verpleegkundige en verzorg al elders reanimatie en EHBO lessen. Kan ik dan vrijstelling(en) krijgen voor de cross-over opleiding Instructeur LPEV?

Nee, gezien onze doelgroepen (leken eerstehulpverleners) en het karakter van de driedaagse cross-over opleiding Instructeur LPEV, verleent de Stichting LPEV geen vrijstelling(en) op basis van medische ervaring, kennis, achtergrond en opleidingen.

In de driedaagse cross-over opleiding Instructeur LPEV leert u de vertaalslag te maken vanuit a. het professioneel denken en hanteren van de ABCDE methodiek, naar b. het overbrengen van de ABCDE methodiek op leken niveau aan EHBO-ers.  Gedurende de driedaagse cross-over opleiding Instructeur LPEV wordt u hierop intensief getraind.

Het kunnen maken en hanteren van deze vertaalslag van professional naar de leek is noodzakelijk en tevens een certificeringseis van de Instructeur LPEV voor het mogen verzorgen van de opleidingen Basis en Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV van de Stichting LPEV.

Download nu de folder "Overstappen naar LPEV"

Naar boven


Zijn de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV erkend ?

De EHBO opleidingen en EHBO diploma's van de Stichting LPEV worden door een toenemend aantal (vrijwilligers) organisaties, (zorg) instellingen bedrijven, ROC's, ZBO's RWT's en EHBO & BHV opleidings instituten erkend.

Als instroomeis voor de Overstap opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV, de cross-over opleiding Simulatieslachtoffer LPEV en Instructeur LPEV erkent de Stichting LPEV een flink aantal EHBO diploma's met aantekeningen, en certificaten van andere EHBO organisaties. Kijk bij Opleidingen welke instroomeisen van toepassing zijn.

Certificerende EHBO en BHV organisaties zijn niet wettelijk erkend of aangewezen! Ook de Stichting LPEV, Het Oranje Kruis en andere certificerende EHBO organisaties zijn niet wettelijk erkend of aangewezen.

De EHBO en BHV opleidings- en certificeringsmarkt is sinds 2005 een vrije markt zonder overheidstoezicht door de intrekking van de "Goedkeuringsregeling van Het Oranje Kruis" . U bent als EHBO vereniging, bedrijf of (opleidings) organisatie dus vrij in keuze in EHBO opleidingen en certificeringen welke het best bij u passen en/of noodzakelijk zijn. EHBO-ers "traditioneel" en "algemeen" (laten) opleiden is dus niet meer vanzelfsprekend!

Een Minister kan wel EHBO diploma's en certificaten aanwijzen indien er kwaliteitseisen worden gesteld voor specifieke doelgroepen. Voorbeeld: "Geregistreerde gastouders dienen in het bezit te zijn van één van de wettelijk aangewezen certificaten "Eerstehulp aan Kinderen" (EHAK) van de Stichting LPEV, Het Oranje Kruis, Het Rode Kruis, Nedcert, Nikta of NIBHV." 

Bedrijven en (EHBO) organisaties kunnen wel op vrijwillige basis onderling EHBO diploma's en certificaten erkennen, maar deze onderlinge  (wederzijdse) erkenningen hebben geen enkele wettelijke basis en status.

Naar boven


Mijn EHBO vereniging en LPEV ?

Tot 2005 was elke EHBO vereniging door regelgeving gebonden aan slechts één EHBO opleiding en één EHBO certificeerder, teweten "Het Oranje Kruis".

Sinds 2005 kunnen EHBO verenigingen door de intrekking van de "Goedkeuringsregeling van het Oranje Kruis" andere EHBO opleidingen aan hun leden aanbieden. De EHBO opleidingen van de Stichting LPEV hebben nu dezelfde juridische en wettelijke status als die van Het Oranje Kruis.

Op vele vlakken betekent de intrekking van de "Goedkeuringsregeling van Het Oranje Kruis" voor alle EHBO verenigingen een belangrijke vooruitgang, daar nu alle EHBO verenigingen aan de wensen en eisen van uw leden en opdrachtgevers kunnen voldoen ten aanzien van de daadwerkelijk gewenste en noodzakelijke kwaliteit en opleidings niveau van EHBO-ers. Met name voor evenementen hulpverlening wordt steeds meer hedendaagse eerstehulpkennis en vaardigheden op een hoger niveau geeist van leden van EHBO verenigingen. De eerstehulp opleidingen van de Stichting LPEV voorzien hierin op unieke wijze.

LPEV, de verbindende schakel in de eerstehulp!

De Stichting LPEV doorbreekt met haar EHBO opleidingen de trend van massaal (te) laagdrempelig "algemeen" en "traditioneel" opgeleide EHBO-ers en voorzien in uw groeiende behoefte en noodzaak voor EHBO opleidingen op het daadwerkelijk gewenste en/of noodzakelijke niveau en kwaliteit. Met de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV zijn EHBO-ers beter voorbereid om te handelen bij ongevallen met letsels en stoornissen en eerstehulp onder rampen omstandigheden en sluiten nauw aan op de werkwijze van de professionele hulpverleners. 

EHBO vereniging kunnen de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV zelfstandig organiseren en laten verzorgen door bevoegde Instructeurs LPEV. Bijvoorbeeld door de Overstap opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV in te passen in de reeds geplande lesdagen.

Gezien het hoogwaardige karakter van de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV is omscholing van één of meerdere van uw huidige instructeurs-eerstehulp van uw EHBO vereniging noodzakelijk om hen bij te scholen in het hanteren op leken niveau van internationale eerstehulp methodieken en protocollen als de ABCDE methodiek.

Download nu de folder "Overstappen naar LPEV"

Naar boven


Bedrijven, organisaties, EHBO & BHV opleidings instituten en LPEV ?

Nagenoeg alle EHBO en BHV organisaties en certificeerders bieden slechts het (zeer) beperkte LEH of de huidige "algemene" en "traditionele" EHBO opleidingen aan.

De Stichting LPEV is van mening dat de huidige "algemene" en "traditionele" EHBO en LEH/LRH of vergelijkbare BHV eerstehulp deelopleidingen niet of nauwelijks kunnen volstaan voor bedrijven, organisaties en (zorg)instellingen met hogere risico's op ongevallen met ernstige (trauma)letsels en stoornissen.

 

LPEV, de verbindende schakel in de eerstehulp!

De EHBO opleidingen van de Stichting LPEV vormen hierop een unieke uitzondering en bieden uw EHBO & BHV opleidingsinstituut en uw BHV-ers, klanten, bedrijven, organisaties en (zorg) instellingen wel de daadwerkelijk gewenste en/of noodzakelijke kwaliteit en niveau van EHBO-ers aan, inclusief landelijke certificering.

EHBO & BHV opleidings instituten kunnen de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV zelfstandig organiseren en laten verzorgen door bevoegde Instructeurs LPEV. 

Gezien het hoogwaardige onderscheidende karakter van de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV is een omscholing van één of meerdere van uw instructeurs-eerstehulp noodzakelijk om hen bij te scholen in het hanteren van internationale eerstehulp methodieken en protocollen als de ABCDE methodiek . De bevoegd Instructeur LPEV kan vervolgens bij uw organisatie de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV verzorgen voor uw werknemers, opdrachtgevers en/of klanten.

Download nu de folder "Overstappen naar LPEV"

Naar boven


Ik ben al elders gecertificeerd Gevorderd EHBO-er. Kan ik gelijk overstappen naar Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV?

Nee, elke certificerende EHBO en BHV organisatie hanteert haar eigen normen, eindtermen en zelfbenoemde opleiding niveaus.

Zo komt het voor dat een basis EHBO cursus van de ene EHBO organisatie of certificeerder inhoudelijk vergelijkbaar is met een uitgebreide of gevorderd niveau van een andere EHBO organisatie of certificeerder. Er is dus nauwelijks een 1-op-1 vergelijking mogelijk op basis van zelfbenoemde niveaus. Er zijn bovendien vanuit overheidswege geen normen en kwaliteitseisen voor EHBO opleidingen en certificeringen gesteld.

Uitzondering met betrekking tot kwaliteitseisen en wettelijke aanwijzingen is het voor geregistreerde gastouders verplichte Eerstehulp aan Kinderen certificaat waarvan de kwaliteits eisen wel zijn vastgelegd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De inhoud van de opleiding Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV is in veel opzichten uitgebreider dan andere opleidingen Gevorderd EHBO-er. Door de uitgebreide toepassing van de ABCDE methodiek in zowel de (Overstap) opleiding Basis als Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV is het noodzakelijk om eerst de Overstap opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV te volgen waarin u leert gestructureerd eerstehulp te verlenen volgens  de ABCDE methodiek en de hieraan verwante eerstehulp protocollen, alvorens u zich de gevorderde EHBO handelingen uit de opleiding Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV eigen maakt. De onderwerpen van de opleiding Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV vind u hier.

Download nu de folder "Overstappen naar LPEV"

Naar boven


Wat kosten de opleidingen Eerstehulpverlener LPEV?

EHBO verenigingen en EHBO opleidings organisaties bepalen zelf de prijs van de eerstehulp opleidingen van de Stichting LPEV !

Wij hebben voor u de prijzen/kosten van de opleidingen en (her)certificeringen van de Stichting LPEV bij de Informatie van de desbetreffende opleidingen gezet.  De kosten van de cross-over opleiding Instructeur LPEV dient u als eenmalige kosten te beschouwen, de bijscholing van de Instructeur LPEV als jaarlijkse kosten.  Alle overige (on)kosten als (zaal)huur, faciliteiten, ehbo en reanimatie materialen, simulatieslachtoffers ed. komen altijd geheel voor rekening van de organisator.

Klik hier voor een actueel prijsoverzicht.

Naar boven


Waarom hanteert de Stichting LPEV de ABCDE methodiek en andere internationale eerstehulp protocollen in haar EHBO opleidingen?

De ABCDE methodiek en de daaraan gelieerde eerstehulp protocollen brengen structuur aan in de volgorde van uw eerstehulp handelingen, in volgorde van levensbedreigende letsels en stoornissen.

Het hanteren van gestructureerd eerstehulp verlenen volgens de ABCDE methodiek levert dus vele voordelen op ten opzichte van de "algemene" en "traditionele" EHBO.

De ABCDE methodiek is van oorsprong een medische methodiek. De ABCDE methodiek en de daaraan gelieerde protocollen worden al jarenlang wereldwijd omarmt door tal van leken EHBO organisaties en zijn door de Stichting LPEV specifiek aangepast voor toepassing in de leken EHBO om de leken EHBO nauw aan te laten sluiten op de werkwijze van de professionele hulpverlening.

Naar boven


Overstappen naar LPEV, hoe gaat dat ?

STAP 1

Download en bekijk de folder "Overstappen naar LPEV" en laat één of meerdere van uw huidige instructeurs-eerstehulp omscholen tot Instructeur LPEV met de driedaagse cross-over opleiding.

STAP 2

Organiseer bij uw eigen EHBO vereniging en/of EHBO en BHV opleidings organisatie de verkorte Overstap opleiding Eerstehulpverlener LPEV voor uw huidige EHBO-ers, of een volledige opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV.

STAP 3

  • Bij de verkorte Overstap opleiding Basis: Laat door uw eigen Instructeur LPEV een eindtoets afleggen waarna de Stichting LPEV uw cursisten certificeert, of ...

  • Bij de volledige opleiding Basis: laat u uw cursisten examineren door de Stichting LPEV waarna de Stichting LPEV uw cursisten certificeert.

 

LET OP, Lees eerst de toelatingseisen:

Toelatingseisen voor de verkorte Overstap opleiding 

Toelatingseisen voor volledige Basis opleiding.

Naar boven

 

 

 

 

Heeft u nog vragen?

Vul dan ons Online vragenformulier in.

 

 

 

 

 

 © 2007 - 2018 Stichting LPEV

Laatste update 09-07-2018