Stichting LPEV, sinds 2007 de meest complete en onderscheidende EHBO opleidingen van Nederland !

     

Snelmenu


Hotlinks


VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE AVG

ALgemene Informatie met betrekking tot de AVG
Welke maatregelen treft de Stichting LPEV om uw privacy te waarborgen

Langere bewaartermijnen van persoonlijke gegevens Instructeurs LPEV door de Stichting LPEV

Toestemming geven voor het ontvangen van Informatie
Hoe om te gaan met gegevens van Eerstehulpverleners LPEV door opleidings instituten, vrijwilligers organisaties, EHBO verenigingen en Instructeurs LPEV
Enkele Privacy tips

 

 

 
 

EHBO diploma van de Stichting LPEV en de nieuwe privacy wetgeving (AVG)

Algemene Informatie met betrekking tot de AVG

Door de nieuwe privacy wetgeving (AVG) verandert er per 25 mei 2018 een en ander met betrekking tot de (her)certificering Eerstehulpverlener LPEV en de Instructeur LPEV. Zo is het afschermen en beschermen van uw persoonlijke gegevens bij de Stichting LPEV opgevoerd en zal de Stichting als vanouds zorgvuldig met uw en andermans persoonlijke gegevens omgaan.

De Stichting LPEV slaat geen NAW gegevens van Eerstehulpverleners LPEV op, anders dan de naam en geboortedatum, en in voorkomende gevallen ook een pasfoto.

Naar boven


Welke maatregelen treft de Stichting LPEV om uw privacy te waarborgen

 1. Aanstelling van een gegevens beheerder/verantwoordelijke binnen de Stichting LPEV

 2. (Technische) afscherming en bescherming van databases van de Stichting LPEV en overige bestanden ter voorkoming van onbevoegde toegang en misbruik

 3. De websites van de Stichting LPEV bevatten geen databases met prive gegevens van Eerstehulpverleners en Instructeurs LPEV

 4. Minimaliseren van de bij de Stichting LPEV bekende persoonlijke gegevens van gecertificeerden Eerstehulpverlener LPEV tot het hoogst noodzakelijke om certificeringen door de Stichting LPEV mogelijk te maken

 5. Eerstehulpverleners LPEV worden alleen met naam en geboorte datum opgenomen in onze databases, naast de niet aan de persoon herleidbare opleidings gegevens zoals examendatum, soort examen en certificering

 6. Twee jaar na het verlopen van de geldigheids datum van een diploma en certificaat van de Stichting LPEV zal de Stichting LPEV de gegevens verwijderen uit haar databases

 7. Eerstehulpverleners LPEV kunnen op verzoek binnen twee jaar na verloop van de geldigheidsdatum van de certificering schriftelijk verzoeken om hun gegevens te laten verwijderen uit de databases van de Stichting LPEV. De Stichting LPEV zal deze verwijdering bevestigen

 8. Opleidings organisaties, vrijwilligers organisaties, EHBO verenigingen en individuele Instructeurs LPEV welke Eerstehulpverleners LPEV (laten) opleiden en certificeren door de Stichting LPEV dienen uitsluitend de naam en geboortedatum door te geven aan de Stichting LPEV

 9. Pasfoto's worden niet meer standaard afgedrukt op de certificerings pasjes van de Stichting LPEV, tenzij de gecertificeerde Eerstehulpverlener LPEV of de Instructeur LPEV daarvoor expliciet toestemming geeft voor plaatsing van zijn/haar pasfoto op het certificeringspasje

 10. De op het certificaat/diploma vermelde diplomanummers en de bijbehorende controlenummers zijn niet te herleiden naar de naam, geboortedatum en NAW gegegevens van de gecertificeerden

 11. Door de Stichting LPEV worden nooit enige gegevens verstrekt over de door de Stichting LPEV gecertificeerde eerstehulpverleners aan derden, met uitzondering aan de opleidings organisatie waar zij zijn geregistreerd ten behoeve van (her)certificerings doeleinden

 12. Gegevens van de gecertificeerde Eerstehulpverleners en Instructeurs LPEV worden niet gebruikt en/of verstrekt aan derden voor reclame en/of andere commerciŽle doeleinden

 13. Formulieren van de Stichting LPEV welke worden gebruikt voor (her)certificeringen en examen aanvragen zullen worden aangepast

 14. Inspectiediensten kunnen, op basis van hun bevoegdheden, de echtheid van specifiek door hen benoemde diploma's van de Stichting LPEV laten verifiŽren bij de Stichting LPEV middels een diplomacheck. Denk daarbij o.a. aan het verplichte certificaat Eerstehulp aan Kinderen ten behoeve van de Wetgeving Kinderopvang etc.

 15. Voor klachten aangaande privacy schending(en) door de Stichting LPEV dienen klagers in eerste instantie de Stichting LPEV aan te spreken. Komen de Stichting LPEV en de klagers er gezamelijk niet uit, dan kunt  u alsnog melding maken bij  de Autoriteit Persoonsgegevens

Naar boven


Langere bewaartermijnen van persoonlijke gegevens Instructeurs LPEV door de Stichting LPEV

Om de kwaliteit en de continuÔtieit van onze bedrijfsvoering, eerstehulp opleidingen, cursussen, certificeringen, en de doelstellingen van de Stichting LPEV mogelijk te maken en deze te waarborgen, bewaard de Stichting LPEV  persoonlijke en NAW gegevens van Instructeurs LPEV voor een periode van vijf jaar na verlopen van de certificering Instructeur LPEV.

 1. De NAW gegevens van Instructeurs LPEV worden bewaard en gebruikt tot uiterlijk vijf jaar na het verlopen van de certificeringen van de Instructeurs LPEV. Het bewaren van de NAW gegevens van Instructeurs LPEV zijn specifiek bedoeld voor a. het oproepen tot het afnemen van examens van de Stichting LPEV, en b. het oproepen voor het bijwonen van herhalings, bijscholings en heractiverings dagen van Instructeurs LPEV mogelijk te maken en te continueren

 2. Inschrijvingen voor het volgen van de Cross-over en de Volledige opleiding tot Instructeur LPEV worden uiterlijk vijf jaar bewaard

 3. Instructeurs LPEV kunnen op verzoek binnen vijf jaar na verloop van de geldigheidsdatum van de certificering Instructeur LPEV schriftelijk verzoeken om hun gegevens te laten verwijderen uit de databases van de Stichting LPEV. De Stichting LPEV zal deze verwijdering bevestigen

 


Toestemming geven voor het ontvangen van Informatie

Om u te informeren over de activiteiten van de Stichting LPEV vragen wij u om toestemming te geven om u te benaderen.

De Stichting LPEV zal alle opleidings instituten en Instructeurs LPEV welke de opleidingen van de Stichting LPEV organiseren en respectievelijk verzorgen toestemming vragen om informatie over de Stichting LPEV en haar activiteiten in de toekomst te blijven ontvangen.

Naar boven


Hoe om te gaan met gegevens van Eerstehulpverleners LPEV door opleidings instituten, vrijwilligers organisaties, EHBO verenigingen en Instructeurs LPEV

De afscherming en bescherming van gegevens van cursisten is ook de mede verantwoordelijkheid van opleidingsinstituten, vrijwilligers organisaties en Instructeurs LPEV. Ook zij dienen de benodigde maatregelen te treffen om gegevens van cursisten af te schermen en te beschermen. De Stichting LPEV verzoekt organisaties en Instructeurs LPEV derhalve dringend om dusdanig maatregelen te treffen om daarmee aan de nieuwe privacy wetgeving AVG te voldoen.

Naar boven


Enkele privacy tips

 • Wilt u uw cursisten laten (her)certificeren of namen opgeven ten behoeve van het examen Eerstehulpverlner LPEV door de Stichting LPEV, geef dan alleen de naam, geboortedatum en diplomanummer

 • De cursist LPEV dient toestemming te geven of hij/zij op het certificeringspasje zijn/haar foto op vrijwillige basis wil laten afdrukken

 • Scherm ook bij uw organisatie de NAW gegevens van cursisten af voor derden en onbevoegden

 • Verstuur de gegevens van de cursisten zoveel mogelijk per beveiligde e-mail, of per post.

  Naar boven

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 - 2018 Stichting LPEV

Laatste update 09-07-2018