Stichting LPEV, sinds 2007 de meest complete en onderscheidende EHBO opleidingen van Nederland !

     

Snelmenu


Hotlinks


DEZE PAGINA

Wijzigingen Privacy wetgeving
Wijzigingsbladen (updates) lesmappen LPEV beschikbaar
EHBO-ers "traditioneel" en "algemeen" (laten) opleiden is niet meer vanzelfsprekend voor uw EHBO vereniging, bedrijf en organisatie
Organiseren Overstap Opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV
Organiseren Volledige Opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV
Organiseren herhalingslessen Basis Eerstehulpverlener LPEV
Organiseren herhalingslessen Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV

 

 

  Informatie voor organisatoren opleidingen LPEV

 

Nieuwe Privacy wetgeving

Door de nieuwe privacy wetgeving (AVG) verandert er per 25 mei 2018 een en ander met betrekking voor de (her)certificering Eerstehulpverlener LPEV en de Instructeur LPEV. Lees verder

 


Wijzigingsbladen (updates) LPEV lesmappen beschikbaar

In verband met recent gewijzigde medische inzichten en nieuwe EHBO richtlijnen van de ERC geeft de Stichting LPEV zogenaamde Wijzigingsbladen (updates) uit welke ingevoegd kunnen worden in de ringmap Eerstehulpverlener LPEV.

Met deze update ...   Lees verder

Naar boven


EHBO-ers "traditioneel" en "algemeen" (laten) opleiden is niet meer vanzelfsprekend voor uw EHBO vereniging, bedrijf en organisatie

Bij vele bedrijven, (zorg)instellingen, eerstehulp-instructeurs, EHBO verenigingen en (opleidings) organisaties is het nog onbekend dat in 2005 de "Goedkeuringsregeling van Het Oranje Kruis" is ingetrokken .

Er zijn sinds 2005 door de intrekking van de Goedkeuringsregeling van Het Oranje Kruis andere EHBO opleidings- en certificerings mogelijkheden met dezelfde juridische en wettelijke status, zoals de EHBO opleidingen en EHBO certificeringen van de Stichting LPEV.

De intrekking van de "Goedkeuringsregeling van Het Oranje Kruis" betekent concreet dat alle EHBO verenigingen, bedrijven, (opleidings) instituten, (zorg)instellingen en (vrijwilligers) organisaties sinds 2005 vrij kunnen en mogen kiezen in EHBO opleidingen en EHBO certificeringen welke het beste bij de activiteiten en/of werkzaamheden van het bedrijf, de EHBO vereniging en/of organisatie wenselijk en/of noodzakelijk zijn (RI&E) . EHBO-ers "traditioneel" en "algemeen" (laten) opleiden is dus niet meer vanzelfsprekend!

LPEV, de verbindende schakel in de eerstehulp!

Als landelijke EHBO certificeerder biedt de Stichting LPEV alle EHBO verenigingen, ROC's, EHBO & BHV opleidings organisaties en andere opleiders de mogelijkheid om EHBO-ers van bedrijven, EHBO verenigingen, (vrijwilligers) organisaties en (zorg)instellingen op te leiden in het daadwerkelijk gewenste en/of noodzakelijke niveau en kwaliteit in de niveaus Basis en Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV.

Het is voor de Stichting LPEV geen kwestie OF, maar WANNEER u de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV gaat omarmen.

Download nu de folder "Overstappen naar LPEV"

Naar boven


Organiseren Overstap opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV

De Overstap opleiding is voor personen in het bezit van een geldig EHBO diploma van een andere EHBO certificeerder.

Een BHV LEH of LRH certificaat acht de Stichting LPEV onvoldoende als basis voor de verkorte Overstap opleiding Eerstehulpverlener LPEV.

 

De Overstap opleidingen Basis Eerstehulpverlener LPEV kunnen gedurende uw huidige geplande EHBO herhalingslessen worden georganiseerd. Zodra uw EHBO vereniging of opleidings instituut een bevoegd Instructeur LPEV voor de Overstap opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV heeft gevonden of heeft laten opleiden kunt u na het bestellen van de lesmaterialen in onze webwinkel de Overstap opleiding starten. De Stichting LPEV adviseert u om tenminste 16 uur voor de verkorte Overstap opleiding Basis Eerstehulpverlener aan te houden.

Aan het einde van de Overstap opleiding Eerstehulpverlener LPEV kan uw eigen bevoegd Instructeur LPEV de eindtoets zelfstandig afnemen, en kunt u als opleidings organisatie de certificeringen aanvragen voor uw cursisten aanvragen voor uw cursisten die voldoen aan de eindtermen Basis Eerstehulpverlener LPEV.

Bij de certificerings aanvraag dient een copy van het geldige EHBO diploma van elke cursist meegezonden te worden met het certificerings aanvraag. Zonder meegeleverd copy van het EHBO diploma geen LPEV certificering naar Basis Eerstehulpverlener LPEV! Meer info   

Geen Instructeur LPEV? Klik hier.

Naar boven


Organiseren volledige opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV

De volledige opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV is voor personen welke geen of geen geldig EHBO diploma bezitten.

Cursisten met een beperkt BHV LEH of LRH certificaat dienen de volledige opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV te volgen. De volledige opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV kunt u zelfstandig organiseren en door uw eigen Instructeur LPEV laten verzorgen.

Zodra uw EHBO vereniging of opleidings instituut een bevoegd Instructeur LPEV voor de volledige opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV heeft gevonden of heeft laten opleiden, kunt u na het bestellen van de lesmaterialen de volledige opleiding starten.  De Stichting LPEV adviseert u om tenminste 24 uur voor de volledige opleiding Basis Eerstehulpverlener aan te houden.

Op de laatste dag van de volledige opleiding neemt een onafhankelijk examenteam van de Stichting LPEV het examen af. Vraag minimaal 6 weken voorafgaande de door uw geplande examendatum het examen aan. De geslaagde cursisten worden door de Stichting LPEV gecertificeerd als Basis Eerstehulpverlener LPEV voor de duur van twee jaar. Meer info   

Geen Instructeur LPEV? Klik hier.

Naar boven


Organiseren herhalingslessen Basis Eerstehulpverlener LPEV

Voor de herhalingslessen Basis Eerstehulpverlener LPEV adviseren wij u om tenminste 16 uur aan te houden.

Wij adviseren u om de opleiding Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV en/of de Aantekening Eerstehulp aan Kinderen LPEV te volgen om de kennis en vaardigheden verder uit te breiden. Dat kan gedurende uw geplande herhalingslessen Basis Eerstehulpverlener LPEV. Na de eindtoetsing door de bevoegd Instructeur LPEV kunt u uw cursisten laten hercertificeren voor de duur van twee jaar. Aanvraagformulier Hercertificering Eerstehulpverleners LPEV.

Naar boven


Organiseren opleiding Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV

Gedurende de geplande herhalingslessen Basis Eerstehulpverlener LPEV kunt u uw cursisten verder laten bekwamen in de eerstehulp met de opleiding Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV.

Bestel tijdig tenminste 2-3 weken voorafgaande de eerste lesdag in onze webwinkel de lesmaterialen Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV.

Na de eindtoetsing door de bevoegd Instructeur LPEV kunt u uw geslaagde cursisten laten certificeren als Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV voor de duur van twee jaar. Voor zowel de opleiding als herhaling Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV adviseren wij u om minimaal 16 uur aan te houden. Aanvraag (her)certificering.

Naar boven


Aantekening Eerstehulp aan Kinderen LPEV (EHAK)

De opleiding voor de aantekening Eerstehulp aan Kinderen LPEV kunt u altijd ge´ntegreerd organiseren uitsluitend in combinatie met de Overstap of de volledige opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV, of de opleiding Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV.

Voor tussentijdse certificering voor de aantekening Eerstehulp aan Kinderen LPEV worden extra certificeringskosten berekend. Aanschaf van extra lesmaterialen Eerstehulp aan Kinderen LPEV is niet nodig, de lesstof is ge´ntegreerd in de lesmap Basis Eerstehulpverlener LPEV.  meer info

Naar boven

 

Informatie en (aanvraag) formulieren opleidingen LPEV

Aanvraagformulier certificering Overstap opleiding
Aanvraagformulier Examen volledige opleiding Basis
Aanvraagformulier Hercertificering Eerstehulpverleners LPEV
Aanleveren foto's en gegevens cursisten (belangrijk)
Diploma check LPEV
Eindtermen Eerstehulpverleners LPEV
Eindtermen Instructeur
Evaluatie formulier
Invulblad ABCDE
Procedure Examen
Reglement Examens en Toetsing
Reglement Opleidingen
Reglement Opleidingsruimten en cursusmaterialen
Webwinkel LPEV

Folder "Overstappen naar LPEV"

 

 

 

 

 ę 2007 - 2018 Stichting LPEV

Laatste update 09-07-2018