Stichting LPEV, sinds 2007 de meest complete en onderscheidende EHBO opleidingen van Nederland !

     

Snelmenu


Hotlinks


DE STICHTING LPEV

Voordelen EHBO opleidingen van de Stichting LPEV
Missie
Doelstelling
Kwaliteitsborging
Juridische zaken
Nieuwe privacywetgeving
Nieuws

 


 

 

 

 

Bestel nu het Introductie Protocollen Boekje LPEV en maak kennis met de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV voor slechts 5,00 !


 

 

Nieuws en persberichten Stichting LPEV


Uitleg over de termen "Adequate EHBO" versus "Juiste EHBO"

Regelmatig wordt de Stichting LPEV de vraag gesteld wat nu eigenlijk het verschil is tussen de termen "Juiste EHBO" zoals enkele EHBO certificeerders en EHBO organisaties deze bezigen, en "Adequate EHBO" zoals de Stichting LPEV deze hanteert.
"Adequate EHBO", of zoals de Stichting LPEV deze omschrijft als
"Dynamische EHBO", is een werkwijze van gestructeerd eerstehulp verlenen volgens de ABCDE methodiek 
door Eerstehulpverleners LPEV welke is of wordt aangepast aan de omstandigheden op dat moment, zoals het aantal slachtoffers, gevaren en dreigingen, aard van de levensbedreigende letsels en stoornissen, en beschikbare hulpdiensten, hulpverleners en (eerstehulp)middelen.

De Stichting LPEV is van mening dat met de term "Juiste EHBO", of zoals de Stichting LPEV deze omschrijft als "Statische EHBO", eerstehulp handelingen "exact" volgens het "EHBO boekje" en/of EHBO richtlijnen dienen te worden uitgevoerd, zonder inachtneming van de omstandigheden waarin de eerstehulp plaatsvind. Deze zogenaamde "Juiste EHBO" of "Statische EHBO", waarvan de Stichting LPEV meent dat er beduidend vele nadelen zitten, richt zich hoofdzakelijk op zichtbare en herkenbare letsels en stoornissen, met geringe uitvraag.

De Stichting LPEV is van mening dat "Adequate EHBO" of "Dynamische EHBO" zoals de Stichting LPEV deze hanteerd, in de praktijk beduidend meer voordelen biedt en adequater is door de eerstehulpverlening door de EHBO-er aan te laten passsen aan de omstandigheden.

Reden te meer om de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV te omarmen.

Naar boven


Nieuwe eisen werknemers Kinderdagverblijven en Kleuterspeelzalen

Werknemers van kinderdagverblijven en kleuterspeelzalen dienen aan een aantal eisen te voldoen. Deze eisen zijn verder aangescherpt met ingang van 1 januari 2018.

Een van die eisen is dat werknemers van kinderdagverblijven en kleuterspeelzalen in het bezit dienen te zijn van een geldig door het Ministerie van SZW aangewezen certificaat Eerstehulp aan Kinderen.

Het Diploma Basis Eerstehulpverlener LPEV met de Aantekening Eerstehulp aan Kinderen is opgenomen in het "Register EHBO-certificaten gastouderopvang" en voldoet ruimschoots aan de eisen welke door het Ministerie van SZW zijn gesteld.

Lees de gehele bekendmaking : https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2017/09/19/lijst-certificaten-kinder-ehbo

Naar boven


Wijzigingsbladen LPEV lesmappen!

In verband met recent gewijzigde medische inzichten en nieuwe EHBO en reanimatie richtlijnen 2015 van de ERC, geeft de Stichting LPEV zogenaamde Wijzigingsbladen uit welke direct ingevoegd kunnen worden in de ringmap Eerstehulpverlener LPEV.

Met deze update hoeft u dus geen nieuw lesmap LPEV aan te schaffen voor uw cursisten, maar volstaat het invoegen van de wijzigingsbladen. Een belangrijke kostenbesparing voor u en uw cursisten.

Let op: De Wijzigingsbladen kunnen vanaf versie 2.1 worden gebruikt.
Voor eerdere versies zijn de aanpassingen te groot en is aanschaf van een nieuwe versie van de lesmap Eerstehulpverlener LPEV noodzakelijk.

Prijs 2,95 per stuk. Minimale afname 6.

Bestel nu voor al uw cursisten de Wijzigingsbladen in onze webwinkel.

Naar boven


Oktober 2015 : ERC Guidelines 2015

De European Resuscition Council (ERC) heeft op 15 oktober 2015 haar nieuwe eerstehulp en reanimatie richtlijnen gepubliceerd.

De ERC richtlijnen 2015 vormen de basis voor geheel herziene uitgaven van alle lesmaterialen van de opleidingen Basis en Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV, First Responder LPEV, Simulatieslachtoffer LPEV en Instructeur LPEV. Lees verder ...

Naar boven


Maart 2015: Nieuwe eindtermen EHBO opleidingen Stichting LPEV

Per 01-03-2015 zijn de nieuwe eindtermen van kracht voor de opleidingen Basis en Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV, inclusief de aantekening "Eerstehulp aan Kinderen LPEV".

Bekijk hier de nieuwe Eindtermen Eerstehulpverleners LPEV


Juni 2014: Nieuwsbrief Stichting LPEV

Nieuwsbrief Stichting LPEV juni 2014

Naar boven


Oktober 2013:  Persbericht - Stichting LPEV luidt noodklok over kwaliteit EHBO-ers in Nederland

De Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening (LPEV) maakt zich ernstig zorgen over het toenemende aantal te simpele en algemene EHBO opleidingen van de traditionele EHBO organisaties in Nederland.   Link ANP

Naar boven


Maart 2013: Persbericht - Denk Vooruit campagne Ministeries misleidend

Spijkenisse 21 maart 2013. Eerste Hulp zal u onvoldoende helpen. Denk Vooruit campagne is misleidend. Veel standaard Eerste Hulp opleidingen in Nederland zijn te beperkt om bij calamiteiten noodzakelijke hulp te verlenen.  

Link ANP

Naar boven

 

Overzicht nieuws en persberichten

Uitleg over de termen "Adequate EHBO" versus "Juiste EHBO"

Nieuwe eisen werknemers Kinderdagverblijven en Kleuterspeelzalen
Wijzigingsbladen LPEV lesmappen
ERC guidelines 2015
Eindtermen Eerstehulpverlener LPEV
Nieuwsbrief juni 2014
Persbericht 10-2013
Persbericht 03-2013

Informatie

 

 

 

  2007 - 2018 Stichting LPEV

Laatste update 09-07-2018