Stichting LPEV, sinds 2007 de meest complete en onderscheidende EHBO opleidingen van Nederland !

     

Snelmenu


Hotlinks


DE STICHTING LPEV

Voordelen EHBO opleidingen van de Stichting LPEV
Missie
Doelstelling
Kwaliteitsborging
Juridische zaken
Nieuws

 


 

 

 

 

Bestel nu het Introductie Protocollen Boekje LPEV en maak kennis met de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV voor slechts 5,00 !


 

 

 

Kwaliteitsborging EHBO opleidingen Stichting LPEV

De Stichting LPEV spant zich continue in om de kwaliteit en niveau van haar eerstehulp opleidingen hoog te houden met de onderstaande middelen en procedures:

opsommingsteken

Commissie van Deskundigen, inhoudelijk toetsing van de lesmaterialen en opleidingen van de Stichting LPEV

opsommingsteken

Consulenten, afleggen van werkbezoeken, kwaliteitsbewaking en bemiddelingstaken

opsommingsteken

Bepalen van eindtermen, voor de opleidingen Basis en Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV en First Responder LPEV, alsmede Simulatieslachtoffer LPEV en Instructeur LPEV

opsommingsteken

Reglementering, van alle opleidingen, toetsingen en examens van Eerstehulpverleners LPEV, Simulatieslachtoffers LPEV en Instructeurs LPEV

opsommingsteken

Onafhankelijke examinering volledige Basis opleiding, door onafhankelijk examenteam

opsommingsteken

Certificaat / aantekening "Eerstehulp aan Kinderen LPEV", voldoet aan de door de Minister van SZW gestelde kwaliteits eisen

opsommingsteken

Feed-back procedures, zowel van/door cursisten, organisatoren, examinatoren en Instructeurs LPEV

opsommingsteken

Opleiden en bijscholen Simulatieslachtoffers LPEV

opsommingsteken

Opleiden en bijscholen Instructeurs LPEV

opsommingsteken

Klachtenprocedure

opsommingsteken

ISO-9001 certificering, voorbereidingen voor de aanvraag gaande

  

 

 

 

 

 

 

  2007 - 2018 Stichting LPEV

Laatste update 09-07-2018