Stichting LPEV, sinds 2007 de meest complete en onderscheidende EHBO opleidingen van Nederland !

     
Meer achtergrondinformatie over de eerstehulp opleidingen van de Stichting LPEV

Doelgroepen Stichting LPEV     Onderscheidende EHBO opleidingen en certificeringen Stichting LPEV     Wie organiseren en verzorgen de EHBO opleidingen Stichting LPEV     Leren denken en eerstehulp verlenen in volgorde van belangrijkheid     (Verplichte) keuze mogelijkheden EHBO opleidingen en EHBO certificeringen

 

 

Snelmenu


Hotlinks

 


 

 

 

 

 

Bestel nu het Introductie Protocollen Boekje LPEV en maak kennis met de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV voor slechts Ä 5,00 !

 


 
 

Doelgroepen Stichting LPEV

Indien meer moet worden verwacht en geeist t.a.v. functie, werkzaamheden en/of activiteiten kunnen EHBO-ers met de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV op het daadwerkelijk gewenste en/of het noodzakelijk niveau en kwaliteit worden opgeleid, getraind en geoefend.

Denk daarbij met name aan evenementen hulpverlening, (werk) omstandigheden met een verhoogd risico op (ernstige) ongevallen met letsels en stoornissen, EHBO bij grootschalige ongevallen en (gewelds) incidenten, en in omstandigheden met vertraagde en/of uitgestelde professionele hulp.

Voor wie meer dan het niveau van de "traditionele" EHBO noodzakelijk is, zijn de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV de oplossing.

Naar boven


Onderscheidende EHBO opleidingen en certificeringen van de Stichting LPEV

Eerstehulpverleners LPEV onderscheiden zich door gestructureerd handelen en zijn beter voorbereid op het verlenen van eerstehulp bij (trauma) letsels en stoornissen. De EHBO opleidingen van de Stichting LPEV zijn dus niet direct, of 1-op-1 vergelijkbaar met de u bekende "algemene" en "traditionele" EHBO opleidingen.

Leren denken en handelen, het verlenen van eerstehulp in volgorde van belangrijkheid is noodzakelijk voor een adequate eerstehulpverlening en staat bij alle EHBO opleidingen van de Stichting LPEV centraal.

Door het volledig hanteren van internationaal erkende EHBO methodieken en protocollen met als basis de EHBO richtlijnen van de Europese Reanimatie Raad (ERC) en het gebruik van de ABCDE methodiek specifiek aangepast aan leken niveau, sluiten EHBO-ers gecertificeerd door de Stichting LPEV nauw aan op de werkwijze van professionele hulpverleners, de ambulance zorgverlening, huisartsen (posten) en de SEH's van ziekenhuizen.

De Stichting LPEV volgt de meest recente Europese EHBO en reanimatie richtlijnen van de ERC en andere internationaal gezaghebbende organisaties. Hierdoor zijn de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV altijd up-to-date en zijn flexibel aan te passen aan de opleidings behoeften van onze doelgroepen in Nederland middels de opleidingsniveaus Basis en Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV en First Responder LPEV.

Lees ook de Eindtermen Eerstehulpverlener LPEV, en bekijk het Overzicht EHBO opleidingen van de Stichting LPEV !

Naar boven


Wie verzorgen de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV

De Stichting LPEV verzorgt zelf geen opleidingen Basis en Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV. De eerstehulp opleidingen worden/kunnen zelfstandig door alle EHBO verenigingen, EHBO en BHV opleidings instituten, ROC's en andere opleidings organisaties worden georganiseerd.

De bevoegd Instructeur LPEV verzorgt de opleidingen en herhalingslessen Basis en Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV, inclusief de voor geregistreerde gastouders verplichte aantekening "Eerstehulp aan Kinderen" van de Stichting LPEV.

opsommingsteken

Basis Eerstehulpverlener LPEV

opsommingsteken

Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV

opsommingsteken

"Aantekening Eerstehulp aan Kinderen LPEV" voor geregistreerde gastouders

 

 

De Stichting LPEV verzorgt de onderstaande opleidingen en bijscholingen:

opsommingsteken

First Responder LPEV

opsommingsteken

Simulatieslachtoffer LPEV

opsommingsteken

Instructeur LPEV

Lees hier verder en ontdek welke mogelijkheden de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV voor u kunnen betekenen !

Naar boven


Leren denken en eerstehulp verlenen in volgorde van belangrijkheid

Leren denken en handelen, het verlenen van eerstehulp in volgorde van belangrijkheid is noodzakelijk voor een adequate eerstehulpverlening, en staat bij alle EHBO opleidingen van de Stichting LPEV centraal.

Onze jarenlange ervaring met EHBO opleidingen met de volledige toepassing van de ABCDE methodiek leert en bevestigt ons keer-op-keer dat leren denken en eerstehulp verlenen in volgorde van belangrijkheid om een volledige (overstap) EHBO opleiding vraagt.

De Stichting LPEV dat de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV uitsluitend worden verzorgd door Instructeurs LPEV welke volledig zijn opgeleid en gecertificeerd om het leren denken en het verlenen van eerstehulp in volgorde van belangrijkheid aan cursisten over te brengen.

Veel andere overwegend aanvullende ABCDE gerelateerde EHBO cursussen zoals die worden aangeboden, duren meestal slechts een paar uurtjes, en zijn door de korte duur hoofdzakelijk theoretisch van karakter en maakt men "slechts kennis" met de begrippen van de ABCDE methodiek. Dit soort (zeer) korte cursussen zijn, naar mening van de Stichting LPEV, absoluut niet toereikend te noemen om het noodzakelijk leren denken en eerstehulp verlenen in volgorde van belangrijkheid voldoende eigen te kunnen maken.

Tijd om echte vernieuwing en nieuwe uitdagingen in de EHBO te omarmen met de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV.

Naar boven


(Verplichte) keuze mogelijkheden EHBO opleidingen en EHBO certificeringen

De tijd dat men uitsluitend een traditionele marktpartij, vereniging, product of dienstverlening kon kiezen ligt inmiddels ver achter ons. Helaas wordt u en/of uw organisatie door het huidige eenzijdige aanbod van EHBO opleidingen van EHBO opleiders als consument en/of bedrijf in veel gevallen verplicht om een "traditioneel", "standaard" en "algemene" EHBO en/of BHV opleiding te volgen, danwel af te nemen.

Aan deze aan u opgelegde keuzebeperking willen wij als Stichting LPEV een eind aan maken met a. onze onderscheidende en vernieuwende EHBO opleidingen, b. door  EHBO-ers  op te laten leiden, en c. te certificeren op het daadwerkelijk gewenste en noodzakelijke niveau voor adequate hulp aan slachtoffers.

Indien uw huidige "standaard" en "traditionele"  EHBO opleidingen en EHBO certificeringen kwalitatief en op niveau niet (meer) voldoen en/of niet (meer) passen bij uw (bedrijfs) activiteiten, werkzaamheden en/of RI&E van uw organisatie, dan zijn de EHBO opleidingen en EHBO certificeringen van de Stichting LPEV voor een goede keus voor uw EHBO-ers en BHV-ers met een eerstehulp taak.

Download nu de folder "Overstappen naar LPEV" en lees het stappenplan op bladzijde 22.

Naar boven

 

Actueel


Gerelateerde links
Eindtermen Eerstehulpverlener LPEV
Overzicht EHBO opleidingen LPEV
Certificatie schema EHBO opleidingen LPEV

 

 

 © 2007 - 2018 Stichting LPEV

Laatste update 09-12-2018