Stichting LPEV, sinds 2007 de meest complete en onderscheidende EHBO opleidingen van Nederland !

     

Snelmenu


Hotlinks


INSTRUCTEUR LPEV

De Instructeur LPEV
Toelatingseisen cross-over opleiding Instructeur LPEV
Opleiding Instructeur LPEV
Bijscholing Instructeur LPEV
Terug naar Opleidingen

 


DEZE PAGINA

Cross-over opleiding Instructeur LPEV
All-in-prijs cross-over opleiding Instructeur LPEV
Volledige opleiding Instructeur LPEV
Toelatingstest bij volledige opleiding Instructeur LPEV
Interesse in de volledige opleiding Instructeur LPEV?

 


 

 

 

 

TIP voor Instructeurs LPEV: Gebruik het Introductie Protocollen Boekje LPEV bij uw BHV en andere EHBO opleidingen

€ 5,00 p.st.


 

 

Opleiding Instructeur LPEV

 

Cross-over opleiding Instructeur LPEV

De cross-over opleiding van instructeur-eerstehulp naar Instructeur LPEV duurt drie dagen en bestaat uit een provider deel van 1 dag en een instructeurs deel  van 2 dagen.

Zo krijgt u huiswerk opdrachten, ter voorbereiding en gedurende de cross-over opleiding Instructeur LPEV. De driedaagse cross-over opleiding Instructeur LPEV is vrij intensief en van de cursist wordt een actieve leerhouding verwacht. Een andere belangrijke vereiste gedragseigenschap voor deelname aan de cross-over Instructeur LPEV is dat u volledig open dient te staan voor andere inzichten, benaderingen en vernieuwingen in het EHBO onderwijs om de cross-over opleiding Instructeur LPEV succesvol af te kunnen ronden.

Na uw eerste certificering als Instructeur LPEV heeft u, om ervaring op te doen met de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV, gedurende één jaar alleen de bevoegdheid om de Overstap en de Volledige opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV inclusief de Aantekening Eerstehulp aan Kinderen LPEV te verzorgen.

Na het volgen van de eerste bijscholingsdag Instructeur LPEV verzorgt door de Stichting LPEV, waarin de letsels en stoornissen uit de opleiding Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV worden behandeld, bent u bevoegd om ook de opleiding Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV te verzorgen.

Download hier het inschrijfformulier voor de cross-over opleiding Instructeur LPEV.

Download ook de folder "Overstappen naar LPEV"

Naar boven


All-in prijs cross-over opleiding Instructeur LPEV

De prijs van de drie-daagse opleiding Instructeur LPEV is € 425,00 p/p, incl.21% BTW (Prijspeil 2018).  Inbegrepen zijn alle lesmaterialen, lunch en certificering.

Naar boven


Volledige opleiding Instructeur LPEV

De volledige opleiding Instructeur LPEV is bestemd voor eerstehulpverleners EHBO-ers met een geldig EHBO diploma Eerstehulpverlener LPEV of een geldig EHBO diploma van een andere EHBO organisatie ter beoordeling van de Stichting LPEV.

In de opleiding tot Instructeur LPEV wordt, naast didactische vaardigheden, veel aandacht geschonken aan het op demonstratieniveau kunnen uitvoeren van eerstehulp handelingen en het gebruik van internationaal gehanteerde eerstehulp protocollen en methodieken als de ABCDE methodiek , AVPU, AMPLE en MIST (SBAR) protocollen.

De volledige opleiding Instructeur LPEV (van EHBO-er tot Instructeur LPEV) is nog in ontwikkeling. Informatie over de opleidingskosten, duur en voorwaarden wordt op deze website t.z.t. bekend gemaakt.

Naar boven


Toelatingstest voor de volledige opleiding Instructeur LPEV

Voorafgaande de volledige opleiding Instructeur LPEV is deelname aan een toelatingstest verplicht, ongeacht de (medische) achtergronden, ervaringen en opleidingen. De Stichting LPEV stelt minimale eisen voor toelating tot de volledige opleiding Instructeur LPEV. In deze toelatingstest worden uw EHBO kennis en vaardigheden op provider niveau getest.

Naar boven


Interesse in de volledige opleiding Instructeur LPEV?

Bent u EHBO-er met een geldig EHBO diploma of Eerstehulpverlener LPEV en heeft u interesse in de volledige opleiding Instructeur LPEV?

Neem dan contact met ons op.

Naar boven

 

Informatie

Eindtermen Eerstehulpverlener LPEV
Eindtermen Instructeur LPEV

 


 

 
 

 © 2007 - 2018 Stichting LPEV

Laatste update 09-07-2018