Stichting LPEV, sinds 2007 de meest complete en onderscheidende EHBO opleidingen van Nederland !

 

Snelmenu


Hotlinks


DEZE PAGINA

Waarom een goede evenementen eerstehulpverlening belangrijk is
Nu overstappen naar LPEV !

 


 

 

 

 

Bestel nu het Introductie Protocollen Boekje LPEV en maak kennis met de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV voor slechts € 5,00 !

 


 

Evenementen hulpverlening

Waarom een goede evenementen eerstehulpverlening belangrijk is

De Stichting LPEV onderschrijft een adequate eerstehulpverlening bij alle evenementen en daarbuiten.

Mede door de vraag om adequaat opgeleide eerstehulpverleners (EHBO-ers) op evenementen, de mogelijke gewelds dreigingen tegen, en de niet uit te sluiten kans op aanslagen op grote groepen personen op evenementen en daarbuiten, is het meer dan ooit zaak dat eerstehulpverleners direct adequaat kunnen handelen.

De Stichting LPEV is van mening dat de "traditionele", en in de loop van de jaren (sterk) "versimpelde" EHBO opleidingen niet meer volstaan voor eerstehulpverleners bij middel en grote evenementen. Daarnaast stellen overheden, gemeenten en GHOR-en steeds hogere (opleidings) eisen aan evenementen organisaties en (medische) eerstehulpverlening.

De eerstehulp opleidingen van de Stichting LPEV voorzien, al sinds de oprichting van de Stichting LPEV in 2007, zowel kwalitatief als inhoudelijk ruimschoots in de behoefte voor hedendaagse eerstehulp opleidingen voor eerstehulpverleners, en specifiek voor EHBO inzet op evenementen, en bevatten al reeds enige jaren de eerstehulp handelingen welke momenteel een hype zijn, zoals het stelpen van catastrofale bloedingen en eerstehulp bij drugs en alcohol gebruik.

Met name het leren denken en handelen in volgorde van belangrijkheid is de kern bij de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV. De meeste inhoud van de u bekende aanvullende aantekeningen en modules zijn reeds jaren in de eerstehulp opleidingen van de Stichting LPEV geļntegreerd.

De EHBO opleidingen van de Stichting LPEV zijn geheel anders van opzet dan u gewend bent bij uw huidige EHBO opleiders en certificeerder(s), en zijn door de kwaliteit en diverse opleidings niveaus bijzonder geschikt voor eerstehulpverleners bij met name de middel-grote en grotere evenementen, en onderscheiden zich ten opzichte van andere EHBO (vervolg) opleidingen door volledige opname en vooral de praktische toepassing van de ABCDE-methodiek aangepast aan de leken eerstehulp.

De afgelopen jaren is een zeer grote wilgroei ontstaan in (zeer) korte aanvullende cursussen voor evenementen hulpverlening, meestal van slechts enkele uurtjes, waarin men naar mening van de Stichting LPEV slechts kennis maakt met de ABCDE methodiek. Veel van deze korststondige ABCDE cursussen zijn naar mening van de Stichting LPEV praktisch gezien nauwelijks te integreren in de "traditionele" EHBO opleidingen doordat veel van dit soort korte aanvullende cursussen elkaar veelal tegenspreken in zowel handelen als inzichten, en bovendien meestal onvolledig zijn.

De ABCDE-methodiek en andere protocollen onsamenhangend "erbij", "aanvullend" of "ernaast", levert slechts verwarring op bij cursisten, en kosten bovendien EHBO-ers extra opleidingstijd en cursusgeld. Dat kan anders.

Omarm en investeer daarom in de eerstehulp opleidingen van de Stichting LPEV en verbeter de kwalitatieve inzet van uw eerstehulpverleners bij evenementen, en daarbuiten.

Naar boven


Nu overstappen naar LPEV !

Download nu de folder "Overstappen naar LPEV" en lees het stappenplan op bladzijde 22.

Naar boven

 

 

 

 

 

     
 

 © 2007 - 2018 Stichting LPEV

Laatste update 09-07-2018