Stichting LPEV, sinds 2007 de meest complete en onderscheidende EHBO opleidingen van Nederland !

     

Snelmenu


Hotlinks


BASIS OPLEIDING LPEV

Overstappen naar de eerstehulp opleidingen Stichting LPEV
Volledige opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV
Herhaling Basis Eerstehulpverlener LPEV
Examinering en eindtoetsing
Terug naar Opleidingen

 


DEZE PAGINA

Volledige opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV
Opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV
Certificering Basis Eerstehulpverlener LPEV
Kosten organisator Basis Eerstehulpverlener LPEV
Hoofdonderwerpen opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV
 

 

 

 

 

Bestel nu het Introductie Protocollen Boekje LPEV en maak kennis met de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV voor slechts 5,00 !

 


 

 

Volledige opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV

 

Volledige opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV

De volledige opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV is toegankelijk voor personen met geen of beperkte eerstehulp opleiding zoals LEH.

Deze opleiding wordt afgesloten met een examen door een onafhankelijk examenteam. De eindtermen van de Basis Eerstehulpverlener LPEV en meer Informatie over de inhoud en de opleidingen Eerstehulpverlener LPEV vindt u hiernaast.

Download nu de folder "Overstappen naar LPEV"

Naar boven


Opleiding Basis Eerstehulpverleners LPEV

De opleidingen Basis Eerstehulpverlener LPEV mogen uitsluitend worden verzorgd door de Stichting LPEV gecertificeerde Instructeurs LPEV en kunnen worden georganiseerd door alle opleidings organisaties als EHBO verenigingen en EHBO & BHV opleidings instituten.

De volledige opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV kan gedurende uw huidige geplande EHBO cursussen worden georganiseerd.

Naar boven


Certificering Basis Eerstehulpverlener LPEV

Diploma Basis Eerstehulpverlener LPEV, met een geldigheidsduur van twee (2) jaar.

Naar boven


Kosten organisator per cursist voor de volledige opleiding en certificering Basis Eerstehulpverlener LPEV

Als opleidings organisatie of EHBO vereniging bepaalt u zelf de prijs van de opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV, waarbij u rekening dient te houden met de volgende (on)kosten per cursist:

 • Lesmap LPEV, incl. Eerstehulp aan Kinderen 39,95 p/p  (incl. BTW) 
 • Examenkosten, incl.certificering* 50,00 p/p   (incl. BTW)
 • De Stichting LPEV factureert minimaal 8 personen per examen, (8 x 50,00 =) 400,00 (incl. BTW)
 • Indien gelijktijdig Eerstehulp aan Kinderen LPEV wordt geexamineerd is deze extra certificering gratis
 • Voor tussentijdse certificeringen aantekening Eerstehulp aan Kinderen LPEV brengen wij 15,00 p/p (incl. BTW) in rekening
 • Alle overige (on)kosten voor de opleiding als (inhuur) Instructeur LPEV, (zaal)huur, faciliteiten, ehbo en reanimatie materialen, simulatieslachtoffers ed. komen altijd geheel voor rekening van de organisator

Klik hier voor een actueel prijsoverzicht.

Naar boven


Hoofdonderwerpen Basis Eerstehulpverlener LPEV

In de Basisopleiding worden overwegend eerstehulp handelingen bij levensbedreigende stoornissen en algemeen voorkomende letsels behandeld. Het systematisch aanleren van het verlenen van eerstehulp volgens het Basis Protocol LPEV en de ABCDE-methodiek staat in deze cursus centraal.

Standaard is ook het gebruik van de AED opgenomen. Aansluitend kan de cursist kennis maken met de opleiding Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV. De eindtermen Eerstehulpverlener LPEV vindt u hier.

 • Veiligheid en hygiene
 • Benadering slachtoffer(s)
 • Zeer ernstige / catastrofale bloedingen
 • ABCDE - methodiek
 • A - Airway : openen en ophouden luchtweg, verslikking
 • B - Ademhaling : controle ademhaling, hyperventilatie, COPD / Astma, verbranding luchtwegen, verdrinking
 • C - Circulatie : reanimatie inclusief AED, bloedingen, shock
 • D - Disability : bewustzijnsstoornissen, flauwte, epilepsie, beroerte, suikerziekte, AVPU
 • E - Exposure / Environment : omgevingsfactoren, koude- en warmteletsels
 • Meerdere slachtoffers
 • Bewaking slachtoffer : bewaking, AMPLE protocol, in combinatie met Specifieke letsels
 • Specifieke letsels : inleiding hoog-energetische letsels, botbreuken en ontwrichtingen, kneuzingen en verstuikingen, brandwonden en bevriezingen, oogletsels, wonden, vergiftigingen
 • Overdracht en vervoer : MIST - protocol  (SBAR is facultatief voor specifieke doelgroepen)

Naar boven

 

Informatie

Folder "Overstappen naar LPEV"

Eindtermen Eerstehulpverlener LPEV

Certificatieschema eerstehulp opleidingen Stichting LPEV
Aanleveren foto's en gegevens cursisten (belangrijk)
Overzicht eerstehulp opleidingen Stichting LPEV
Evaluatie formulier
 

 

 

 

  2007 - 2018 Stichting LPEV

Laatste update 09-07-2018