Stichting LPEV, sinds 2007 de meest complete en onderscheidende EHBO opleidingen van Nederland !

     

Snelmenu


Hotlinks


BASIS OPLEIDING LPEV

Overstappen naar de eerstehulp opleidingen Stichting LPEV
Volledige opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV
Herhaling Basis Eerstehulpverlener LPEV
Examinering en eindtoetsing
Terug naar opleidingen

 


DEZE PAGINA

Verkorte verstap opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV
Organiseren Overstap opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV
Toelatingseisen Overstap opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV
Certificering Overstap opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV
Kosten organisator Overstap opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV
Onderwerpen Overstap opleiding Basis

 


 

 

 

 

Bestel nu het Introductie Protocollen Boekje LPEV en maak kennis met de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV voor slechts 5,00 !


 

 

 

Overstap opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV

 

Verkorte Overstap opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV

In de verkorte Overstap opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV leren EHBO-ers de ABCDE methodiek en andere internationale EHBO protocollen toe te passen met de reeds opgedane EHBO kennis en vaardigheden als basis. Standaard is ook het gebruik van de AED opgenomen.

De Overstap opleiding wordt afgesloten met een eindtoetsing door de bevoegd Instructeur LPEV. De eindtermen van de Basis Eerstehulpverlener LPEV en meer Informatie over de inhoud en de opleidingen Eerstehulpverlener LPEV vindt u hiernaast.

Download nu de folder "Overstappen naar LPEV"

Naar boven


Organiseren Overstap opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV

De Overstap opleidingen Basis Eerstehulpverlener LPEV mogen uitsluitend worden verzorgd door de Stichting LPEV gecertificeerde Instructeurs LPEV en kunnen worden georganiseerd door alle opleidings organisaties als EHBO verenigingen en EHBO & BHV opleidings instituten, bijvoorbeeld gedurende uw huidige geplande EHBO herhalingslessen.

Naar boven


Toelatingseisen Overstap opleiding Eerstehulpverlener LPEV

De Overstap opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV is toegankelijk voor EHBO-ers uitsluitend met een elders behaald geldig EHBO diploma. Ter controle dient een copy van het EHBO diploma voorafgaande het begin van de Overstap opleiding te worden overhandigd aan de Instructeur LPEV. De Stichting LPEV houdt hier streng toezicht op.

De EHBO diploma's en certificaten van de onderstaande EHBO organisaties worden door de Stichting LPEV erkend als toelatingseis voor deelname aan de Overstap opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV:

 •   Het Oranje Kruis
 •   Rode Kruis (EFAC, uitgebreide EHBO)
 •   First Aid International (FAI)
 •   Medical First Aid (MFA)
 •   Medic First Aid (MFA)
 •   Emergency First Response (EFR/CFC)
 •   ZHKH defensie, nieuwe stijl met CABCDE (vanaf 2011)
 •   Nedcert
 •   Nikta
 •   Vergelijkbare EHBO opleidingen, uitsluitend ter beoordeling door de  Stichting LPEV !

NB. Het beperkte LEH, LRH of vergelijkbare BHV (deel)certificaten acht de Stichting LPEV onvoldoende als basis voor deelname aan de Overstap opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV. BHV-ers met een LEH of LRH certificaat of vergelijkbare (deel)certificaten dienen de volledige opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV te volgen.

Naar boven


Certificering Basis Eerstehulpverlener LPEV

Diploma Basis Eerstehulpverlener LPEV, met een geldigheidsduur van 2 jaar.

Naar boven


Kosten organisator per cursist voor de Overstap opleiding en certificering Basis Eerstehulpverlener LPEV

Als opleidings organisatie bepaalt u de prijs van de verkorte Overstap opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV waarbij u rekening dient te houden met o.a. de volgende (on)kosten per cursist aan de Stichting LPEV:

 • Certificering* Basis Eerstehulpverlener 15,00 p/p  (incl. BTW)
 • Indien gelijktijdig de aantekening Eerstehulp aan Kinderen LPEV wordt afgetoetst is deze extra certificering gratis
 • Voor tussentijdse certificeringen aantekening Eerstehulp aan Kinderen LPEV brengen wij 15,00 p/p (incl. BTW) in rekening
 • Let op: Alle overige (on)kosten als (inhuur) Instructeur LPEV, (zaal)huur, faciliteiten, ehbo en reanimatie materialen, simulatieslachtoffers ed. komen altijd geheel voor rekening van de organisator

Klik hier voor een actueel prijsoverzicht.

Naar boven


Onderwerpen Overstap opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV

Het leren en denken en handelen volgens het Basis Protocol LPEV en de ABCDE methodiek staat in deze cursus centraal. De eindtermen Basis Eerstehulpverlener LPEV vindt u hier.

 • Veiligheid en hygiene
 • Benadering slachtoffer(s)
 • Zeer ernstige / catastrofale bloedingen
 • ABCDE - methodiek
 • A - Airway : openen en ophouden luchtweg, verslikking
 • B - Ademhaling : controle ademhaling, hyperventilatie, COPD / Astma, verbranding luchtwegen, verdrinking
 • C - Circulatie : reanimatie inclusief AED, bloedingen, shock
 • D - Disability : bewustzijnsstoornissen, flauwte, epilepsie, beroerte, suikerziekte, AVPU
 • E - Exposure / Environment : omgevingsfactoren, koude- en warmteletsels
 • Meerdere slachtoffers
 • Bewaking slachtoffer : Bewaking, AMPLE protocol, in combinatie met Specifieke letsels
 • Specifieke letsels : inleiding hoog-energetische letsels, botbreuken en ontwrichtingen, kneuzingen en verstuikingen, brandwonden en bevriezingen, oogletsels, wonden, vergiftigingen
 • Overdracht en vervoer : MIST - protocol  (SBAR is facultatief voor doelgroepen)

Naar boven

 

Informatie

Folder "Overstappen naar LPEV"

Eindtermen Eerstehulpverlener LPEV

Schema opleidingen LPEV
Aanleveren foto's en gegevens cursisten (belangrijk)
Overzicht eerstehulp opleidingen Stichting LPEV

Evaluatie formulier

 

 

 

 

 

  2007 - 2018 Stichting LPEV

Laatste update 09-07-2018