Stichting LPEV, sinds 2007 de meest complete en onderscheidende EHBO opleidingen van Nederland !

     

Snelmenu


Hotlinks


OPLEIDINGEN LPEV

Overzicht opleidingen LPEV
Eerstehulp methodieken en protocollen
Basis Eerstehulpverlener LPEV
Eerstehulp aan Kinderen LPEV
Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV
First Reponder LPEV
Simulatieslachtoffer LPEV
Instructeur LPEV

 


DEZE PAGINA

Eerstehulp methodieken en protocollen
Belang van structuur en protocollen in de EHBO
ABCDE methodiek
Basis Protocol LPEV

 


 

 

 

 

Bestel nu het Introductie Protocollen Boekje LPEV en maak kennis met de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV voor slechts € 5,00 !

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Eerstehulp methodieken en protocollen

 

Methodieken en protocollen in de eerstehulp

Protocollen worden dagelijks gebruikt, zoals in het verkeer, op uw werk, in de techniek, in de zorg en in de hulpverlening. Zowel in de leken (EHBO-ers) als professionele eerstehulp (verpleegkundigen en artsen) wordt wereldwijd door vele EHBO opleidings organisaties en medische (hulp)diensten gebruik gemaakt van internationaal erkende eerstehulp protocollen zoals de ABCDE methodiek en de AVPU, AMPLE, MIST en SBAR protocollen .

Naar boven


Belang van structuur en protocollen in de EHBO

De EHBO protocollen van de Stichting LPEV geven EHBO-ers houvast en bieden structuur met name in stress situaties en zijn een leidraad om letsels en stoornissen systematisch in volgorde van belangrijkheid en levensbedreiging aan te pakken en op te lossen. 

De Stichting LPEV heeft als landelijk certificerende EHBO organisatie uitgebreid de internationale gebezigde en erkende eerstehulp methodieken en protocollen als de ABCDE methodiek en de AMPLE, AVPU, MIST en SBAR protocollen omarmt en aangepast aan leken niveau om adequate en gestructureerde eerstehulp door EHBO-ers mogelijk te maken aansluitend op de werkwijze van de professionele hulpverlening, ambulance, huisarts(post) en SEH.

Leren denken en handelen met deze internationale gebezigde en erkende methodieken en protocollen gedurende de gehele (eerste)hulpverlening geven de eerstehulp opleidingen van de Stichting LPEV een belangrijke voorsprong en leveren belangrijke meerwaarde op ten opzichte van de huidige "traditionele" en "algemene" EHBO opleidingen welke de ABCDE methodiek en AMPLE, AVPU en MIST (SBAR) protocollen slechts (zeer) beperkt en meestal als aanvulling hanteren.

Naar boven


De ABCDE methodiek

De ABCDE methodiek is een volgorde van eerstehulp verlenen in volgorde van primaire levensbedreigende letsels en stoornissen volgens het zogenaamde "Treat first, what kills first" principe.

Secundaire en tertiaire niet-levensbedreigende stoornissen en letsels zijn altijd ondergeschikt ten opzichte van de primaire letsels en stoornissen.

In de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV leert u denken en handelen volgens de ABCDE methodiek en de daaraan gerelateerde eerstehulp protocollen zoals het AMPLE uitvraag en het AVPU bewustzijnscontrole protocol. De ABCDE methodiek en alle protocollen in de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV zijn specifiek aangepast aan leken niveau.

A : Airway Alle letsels, stoornissen en handelingen m.b.t. de luchtwegen
B : Breathing Alle letsels, stoornissen en handelingen m.b.t. de ademhaling
C : Circulation Alle letsels, stoornissen en handelingen m.b.t. de circulatie
D : Disability* Alle letsels, stoornissen en handelingen m.b.t. het bewustzijn
E : Environment and Exposure

Alle letsels, stoornissen en handelingen m.b.t. omgevings factoren

* Het bepalen van het bewustzijn in het Benaderings protocol is een eerste indicatie ten behoeve van de alarmering. Het verloop van het bewustzijn wordt verder uitgediept in het Disability protocol (AVPU) en het Bewakings protocol.

Naar boven


Basis Protocol LPEV

De Stichting LPEV heeft een eigen basis protocol eerstehulp ontwikkeld welke universeel toepasbaar is. Het Basis Protocol LPEV kan worden gehanteerd door zowel leken eerstehulpverleners als professionele hulpverleners.

Het Basis Protocol LPEV staat aan de basis van al uw eerstehulp handelingen en is een krachtige leidraad in welke volgorde van belangrijkheid de eerstehulpverlening uit te voeren. Alle eerstehulp handelingen uit de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV zijn volledig geļntegreerd in het Basis Protocol LPEV.

© Stichting LPEV

© Stichting LPEV 2016

(De afbeelding van het Basis Protocol LPEV mag onder geen enkele voorwaarde worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting LPEV. Bij misbruik onderneemt de Stichting LPEV juridische actie.)

Het Basis Protocol LPEV staat ook afgebeeld op de achterzijde van  het certificeringspasje van de Stichting LPEV en kan als geheugensteuntje worden gebruikt.

 

Naar boven

 

Gerelateerd


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 - 2018 Stichting LPEV

Laatste update 09-07-2018