Stichting LPEV, sinds 2007 de meest complete en onderscheidende EHBO opleidingen van Nederland !

 

Snelmenu


Hotlinks


DE STICHTING LPEV

Belangrijke voordelen EHBO opleidingen en certificeringenvan de Stichting LPEV
Missie Stichting LPEV
Doelstelling
Kwaliteitsborging
Juridische zaken
Nieuwe privacywetgeving
Nieuws

 


DEZE PAGINA

Voordelen EHBO opleidingen Stichting LPEV
EHBO diploma van de Stichting LPEV
Gestructureerde EHBO in slechts één volledige EHBO opleiding
U bent al EHBO-er? Volg de verkorte Overstap opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV
Geen "woud" van allerlei afzonderlijk te behalen thema aantekeningen en modules
Door Ministerie SZW aangewezen aantekening Eerstehulp aan Kinderen

 


 

 

 

 

 

Bestel nu het Introductie Protocollen Boekje LPEV en maak kennis met de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV voor slechts € 5,00 !

 


 
 

Voordelen EHBO opleidingen Stichting LPEV

 

Belangrijke voordelen EHBO opleidingen en certificeringen van de Stichting LPEV

opsommingsteken

Vernieuwend en onderscheidend

opsommingsteken

Doorbreken van de trend van het opleiden van EHBO-ers met te laagdrempelige "algemene" en "traditionele" EHBO opleidingen

opsommingsteken

Gestructureerd door het gebruik van internationale gebezigde en erkende EHBO protocollen en methodieken

opsommingsteken

 ABCDE methodiek aangepast aan leken niveau

opsommingsteken

Volledige integratie van het ABCDE protocol, AVPU, AMPLE, MIST (SBAR) al vanaf de opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV

opsommingsteken

Voorzien in het daadwerkelijk gewenste en/of noodzakelijke niveau met landelijke certificering, inclusief het voor geregistreerde gastouders wettelijk aangewezen aantekening "Eerstehulp aan Kinderen LPEV"

opsommingsteken

Eerstehulp opleidingen van de Stichting LPEV ook bij uw eigen EHBO vereniging en EHBO & BHV instituut te organiseren

opsommingsteken

Alle lesstof Basis Eerstehulpverlener en Eerstehulp aan Kinderen LPEV in één lesmap (ringmap), met plaats voor eigen aantekenings bladen en indien van toepassing de lesstof Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV

opsommingsteken

Updates bij belangrijke wijzigingen eerstehulp en reanimatie richtlijnen door middel van Wijzigingsbladen, dus geen regelmatige prijzige vervanging meer van verouderde lesboeken

Naar boven


EHBO diploma van de Stichting LPEV

EHBO-ers met een EHBO diploma van de Stichting LPEV zijn door de nauwe aansluiting op de werkwijze van de professionele hulpverleners beter voorbereid op het verlenen van eerstehulp, zoals bij bedrijfs en verkeers ongevallen met letsels en stoornissen, (grote) evenementen, grootschalige (gewelds) incidenten, uitgestelde en/of vertraagde ambulancezorg en eerstehulp onder rampen omstandigheden.

Het leren denken in, en te handelen volgens het internationale gehanteerde en erkende eerstehulp methodieken en protocollen zoals de ABCDE methodiek , AVPU, AMPLE en MIST (SBAR) protocollen , is één van de belangrijkste voorwaarde om adequate en gestructureerde eerstehulp te kunnen verlenen. Gestructureerde EHBO inclusief het gebruik van de AED volgens internationale eerstehulp methodieken en protocollen staat derhalve bij alle EHBO opleidingen van de Stichting LPEV centraal.

Naar boven


Gestructureerde EHBO in slechts één volledige EHBO opleiding

Bij veel EHBO en BHV organisaties en certificeerders is het gebruikelijk dat u slechts één  "algemeen" of "traditioneel" EHBO diploma kunt behalen. Bovendien is de Stichting LPEV van mening dat u niet eerst een "algemene" of "traditionele" EHBO opleiding hoeft te volgen om daarna pas in aanmerking te kunnen komen voor een vervolgcursus met een meestal beperkte ABCDE methodiek, inclusief een tweede examen of eindtoetsing.

Met de volledige opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV van de Stichting LPEV leren EHBO-ers direct gestructureerde EHBO te verlenen in slechts één cursus met slechts één onafhankelijk examen.

Geen omslachtige en tijdrovende omwegen met allerlei vervolg modules en aantekeningen, maar direct tot waar het echt om draait: "Gestructureerde leken EHBO volgens internationale gehanteerde en erkende eerstehulp methodieken en protocollen waarmee EHBO-ers in werkwijze nauw aansluiten op de professionele hulpverlening."

Naar boven


U bent al EHBO-er?  Volg de verkorte Overstap opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV!

De Stichting LPEV kent een verkorte Overstap opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV voor EHBO-ers in het bezit van een geldig EHBO diploma van een andere EHBO certificeerder.

In de verkorte Overstap opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV leren EHBO-ers de ABCDE methodiek en andere internationaal gehanteerde eerstehulp protocollen toe te passen, met als basis de reeds verworven EHBO kennis, ervaring en vaardigheden.

De Overstap opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV kunt u bijvoorbeeld gedurende de reeds geplande EHBO herhalingslessen organiseren bij uw eigen EHBO vereniging, ROC en EHBO & BHV opleidings instituut.

Gezien het karakter van de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV stellen wij als belangrijkste voorwaarde dat de Overstap opleidingen Basis Eerstehulpverlener LPEV dienen te worden verzorgd door een bevoegd Instructeur LPEV.    Lees verder

Download nu de folder "Overstappen naar LPEV"

Naar boven


De Stichting LPEV kent geen "woud" van allerlei afzonderlijk te behalen thema aantekeningen en modules !

Met uitzondering van het door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangewezen EHBO diploma "Eerstehulpverlener LPEV met de aantekening Eerstehulp aan Kinderen LPEV" kent de Stichting LPEV geen "woud" van allerlei elkaar overlappende en tijdrovende vervolg modules en aantekeningen.

In de opleidingen Basis en Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV zijn vele EHBO handelingen uit de vele u wellicht bekende thema modules en aantekeningen van andere EHBO organisaties geïntegreerd, aangevuld met eerstehulp bij trauma letsels, hoogenergetische letsels en eerstehulp bij drugs en alcohol.

Door de geïntegreerde lesstof bespaart u beduidend op:
opsommingsteken Opleidingskosten
opsommingsteken Opleidingstijden
opsommingsteken Lesmaterialen
opsommingsteken Extra cursussen voor allerlei thema aantekeningen en modules

Naar boven


Door Ministerie SZW aangewezen aantekening Eerstehulp aan Kinderen

De overheid stelt eisen aan geregistreerde gastouders. Het "Diploma Eerstehulpverlener LPEV met de aantekening Eerstehulp aan Kinderen LPEV" van de Stichting LPEV is wettelijk aangewezen door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en is opgenomen in het landelijk "Register diploma's Eerstehulp aan Kinderen voor gastouders" en voldoet ruimschoots aan de door de Minister gestelde kwaliteitseisen.

Met het diploma "Eerstehulpverlener LPEV met de Aantekening Eerstehulp aan Kinderen LPEV" voldoen gastouders aan één van de gestelde eisen voor geregistreerd gastouder.

U heeft al een geldig diploma of certificaat Eerstehulp aan Kinderen van een andere organisatie? De opleiding voor de aantekening "Eerstehulp aan Kinderen LPEV" is gebaseerd op de ABCDE methodiek en specifiek aangepast aan kinderen en baby's. De opleiding voor de "Aantekening Eerstehulp aan Kinderen LPEV" kunt u daarom alleen volgen en laten overzetten in combinatie met de Overstap of de volledige opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV.  

Naar boven

 

Informatie

Hoe organiseer ik een Overstap opleiding Eerstehulpverlener LPEV?
Cross-over opleiding Instructeur LPEV
Wat houdt de ABCDE methodiek in?
Factsheet LPEV

 


 

 

 

 

 © 2007 - 2018 Stichting LPEV

Laatste update 09-07-2018